MST: CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 28/4/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

File đính kèm: CV56 MST

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...