MST: CBTT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Quang giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

File đính kèm:

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...