MST: Bổ sung tờ trình tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ngày 03/01/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư MST bổ sung tờ trình về việc vay vốn ngân hàng thực hiện hợp đồng tổng thầu thi công dự án I Tower Quy Nhơn

Chi tiết: File đính kèm

ttr vay von_202001022225

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...