MST: BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU

Ngày 29/04/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư MST nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nắm giữ 5% trở lên cổ phiếu và Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của bà Tạ Thị Dinh.

Chi tiết:

BC về ngày trở thành cổ đông lớn: BC ngày trở thành cổ đông lớn – Tạ Thị Dinh

BC thay đổi sở hữu của cổ đông lớn: BCGD cổ đông lớn – Tạ Thị Dinh

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...