MST: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HƠP NHẤT VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG BÁN NIÊN ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố BCTC hợp nhất và BCTC riêng bán niên đã được soát xét.

File đính kèm:

+ BCTC hợp nhất bán niên đã soát xét: BCTC sx HN MST

+ BCTC riêng bán niên đã soát xét: BCTC SX riêng MST

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...