MST: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III/2022 VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LNST

Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 và công văn giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước trên BCTC hợp nhất quý III/2022.

File đính kèm:

+ BCTC hợp nhất quý III/2022: BCTC HN QIII MST

+ Công văn giải trình: CV105 MST

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...