MST: BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Công ty Cổ phần Đầu tư MST Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 74.954.301 cổ phiếu.

File đính kèm: CBTT MST

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...