MST: Dự án: Cải tạo, nâng cấp Cơ sở làm việc Công an huyện Cư M’Ga thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Dự án: Cải tạo, nâng cấp Cơ sở làm việc Công an huyện Cư M’Ga thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk

Địa điểm: Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk

Mục tiêu đầu tư xây dựng cơ sở làm việc Công an huyện Cư M’Gar đáp ứng yêu cầu làm việc, sinh hoạt cho cán bộ chiến sỹ Công an huyện khi thực hiện sắp xếp theo tổ chức bộ máy mới.

Phối cảnh dự án

 

Quy mô đầu tư: Dự án Đầu tư xây dựng các hạng mục nhà làm việc, ở doanh trại, bếp ăn tập thể, nhà để xe, nhà để máy phát điện + máy bơm, nhà thưởng trực, nhà tạm giữ, nhà phụ trợ, buồng giam phạm nhân, vọng gác Công an huyện Cư M’Gả và hạ tầng kỹ thuật kèm theo, đáp ứng yêu cầu làm việc, sinh hoạt cho 277 cán bộ chiến sỹ và giam giữ 70 phạm nhân.

Hình ảnh minh họa

Loading...