2. DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU KÝ TÚC XÁ SỐ 4 THUỘC DỰ ÁN QG- HN05 ĐHQG HÀ NỘI TẠI HÒA LẠC

Dự án nhằm hiện thực hóa việc đầu tư xây dựng phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội theo Quyết định số 234/QĐ-BXD ngày 11/3/2011 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia Hà Nội và Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 18/10/ 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Dự án Đầu tư xây dựng khu Ký túc xá số 4 thuộc dự án thành phần xây dựng ký túc xá sinh viên (QG-HN05) thuộc dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc với tổng mức đầu tư khoảng 320 tỷ đồng, … Quy mô sử dụng đất 79.229m2 (~7,9ha).

Quy mô dự án:

  • Quy mô sử dụng đất: ~ 7,9ha
  • Tổng mức đầu tư: 320 tỷ đồng
  • Đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 2.500 sinh viên

Các chỉ tiêu xây dựng

  • Tổng diện tích sàn: 540m2
  • Đầu tư xây dựng một số công trình phụ trợ: sân bóng, sân cầu cầu lông, bể bơi…
  • Đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái các tòa nhà
  • Đầu tư hạ tầng, cây xanh cảnh quan,…

Loading...