ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 26.04.2019

Ngày 26/04/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Địa điểm tổ chức tại hội trường tầng 1, Nhà hàng The One, số 1 Nguyễn Quý Đức, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội,Việt Nam. Đại hội hân hạnh đón tiếp các đại biểu là đại diện của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 và tất cả các cổ đông của Công ty.

Đại hội có sự tham dự của các cổ đông, chiếm 74,59% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tại đại hội các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; thay đổi tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, Logo Công ty và bổ sung mã ngành nghề mới.

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT MST – Ông Nguyễn Huy Quang báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2018. Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo HĐQT Công ty đã có những bước đi chiến lược, tập trung vào định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua. Và cũng bước đầu mang lại kết quả đáng khích lệ cho Công ty ở tất cả các mặt: hoạt động đầu tư, cách thức sử dụng vốn,..tạo tiền đề cho các công việc kinh doanh sắp tới như ký kết một số hợp đồng, thị trường kinh doanh mới, hoàn thiện bộ máy nhân sự, chuẩn bị sẵn sàng về tiềm lực tài chính để quyết tâm thực hiện kế hoạch 2019 đề ra.

Về hoạt động sản xuất – kinh doanh, theo Tổng Giám đốc – Ông Phạm Bá Quang, năm 2018 là năm bản lề đối với 1.1.6.8, công ty đã có nhiều cơ cấu về danh mục tài sản: từ việc ĐHĐCĐ đặt mục tiêu doanh thu lợi nhuận thấp do tình hình khó khăn, công ty đã vượt chỉ tiêu đề ra: Doanh thu tăng 64%, lợi nhuận sau thuế tăng 46% so với kế hoạch 2018; công ty cũng đã tiến hành cơ cấu lại danh mục tài sản, thoái vốn tại những tài sản không sinh lợi tốt và đầu tư vào những tài sản sinh lợi tốt hơn hoặc về dài hạn mang lại lợi ích lớn khi đầu tư.

 

Năm 2019, MST đặt mục tiêu kế hoạch: doanh thu đạt 250 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 35 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty phải tập trung củng cố nhân sự nhằm đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động kinh doanh sắp đến.

Một nội dung cũng không kém phần quan trọng là ĐHĐCĐ đã thông qua bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Tuyên tham gia vào HĐQT. Ông Nguyễn Thanh Tuyên được các cổ đông ủng hộ và mong đợi với tâm, tầm của mình sẽ giúp MST tiến lên những nấc thang mới.

ĐHĐCĐ thường niên 2019 của MST đã kết thúc thành công với sự đồng thuận 100% từ phía cổ đông tham dự Đại hội.

 Một số hình ảnh tại Đại hội

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...