Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên

Ngày 25/03/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư MST nhận được “Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên” của Nhà đầu tư Nguyễn Trường Phi.

File đính kèm: bcgd nguyen truong phi

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...