Giới thiệu MST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

Công ty Cổ phần Đầu tư MST được thành lập theo quyết định số 0103983390 ngày 18/06/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, với mức vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng Công trình cầu, đường bộ.
Trải qua hơn 06 năm hoạt động, Công ty đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh cũng như tạo dựng được uy tín đối với các đối tác bạn hàng, chủ đầu tư. Các dự án, công trình Công ty thực hiện đều được các chủ đầu tư, bạn hàng tin tưởng và đánh giá cao về năng lực thực hiện của Công ty.

 

icon
GIÁ TRỊ TẠO DỰNG NIỀM TIN
Loading...